Releases

× Close

Cantigas de Santiago

by David Russell

Track Listing & Credits

0.1Quen a Virgen ben servirá

0.2Ondas do mare de Vigo

0.3Como póden per sas culpas

0.4Kyrie Trope

0.5A madre de Deus

0.6Ay ondas que eu vin veer

0.7Non é gran cousa se sabe

0.8Camilliola

0.9Canción

1.0Reel variations

1.1Eli's Portrait

1.2Prelude

1.3Passacaglia

1.4Toccata

1.5David's Portrait